Nákupní košík
Košík je prázdný.

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Provozovatel:
Provozovatelem internetového obchodu IGI elektrokola je:
Moravská energetická a.s.
Vídeňská 95, 63900 Brno
IČ: 44016859, DIČ: CZ 44016859

Právní vztahy provozovatele tj. prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími. Právní vztahy prodávajícího, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

Smlouva o koupi věci je uzavřena okamžikem obdržení řádně vyplněné objednávky. Kupující podáním (odeslání) objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

II. Ochrana osobních ůdajů

Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje zákazníků budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb, vyúčtování, dopravy, zasílání vlastních informačních sdělení,  a že nebudou pozkytnuty třetím stranám bez výslovného souhlasu zákazníka.

III. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.igielektrokola.cz : 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Telefonní kontakt možný v době 9 - 17 hod (Po - Pá).

IV. Informace o produktech

Každé jednotlivé zboží nabízené v našem internetovém obchodě je náležitě identifikováno a je popsáno názvem, který se však nemusí nutně shodovat s oficiálním názvem výrobce. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Prodávající si vyhrazuje právo na změny specifikace zboží.

V. Cena zboží

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání tj. uvedenou na objednávce. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 21% DPH.  Jsme plátci DPH.

VI. Objednávání

Zboží lze objednat prostřednictvím aplikace na adrese www.igielektrokola.cz, případně osobně v prodejně.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky nebo e-mailem termín dodání. Prodávající si vyhrazuje právo na nedodání zboží a odstoupení od kupní smlouvy v případě, že je objednávané zboží náhle vyprodáno (pomalá aktualizace skladové evidence), a není schopen nové zboží dodat dostatečně rychle a za stejnou nebo nižší cenu. V takovém případě je prodávající povinen neprodleně oznámit tyto zkutečnosti kupujícímu.

Odeslané objednávky jsou závazné.

VII. Platební podmínky

Zboží lze zaplatit těmito způsoby:

 1. Hotově při osobním odběru
 2. Dobírkou při doručení zboží s dobírkou platbu přebírá od zákazníka přepravce a to hotově, nebo prostřednictvím platební karty, pokud je na to přepravce vybaven. (Česká pošta, DPD, atd.)
 3. Platbou předem - bankovním převodem; v tomto případě obdrží zákazník emailem údaje k platbě (číslo účtu, variabilní symbol), na základě kterých převede peníze na účet prodávajícího.  Zakoupené zboží prodávající odešle po připsání částky na jeho účet.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VIII. Dodací podmínky

Zboží je odesíláno většinou druhý pracovní den po přijetí objednávky podle skladové dostupnosti.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud je zásilka poškozena, kupující sepíše s dopravcem patřičný škodní protokol a neprodleně oznámí požkození zásilky prodávajícímu.Pokud je kupujícím převzetí zásilky bez výhrad stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky nemůže kupující uplatňovat nárok.

IX. Odstoupení od kupní smlouvy

Zrušení objednávky je možné neprodleným kontaktováním prodávajícího.

Je-li zákazník s dodaným zbožím nespokojen, je oprávněn ho vrátit nepoužité a nepoškozené bez udání důvodu do 14-ti dnů od zakoupení.

Pro vrácení zboží je nutné splnit následující podmínky:

 1. Kontaktovat prodávajícího a sdělit mu záměr vrácení zboží.
 2. Zboží doručit na adresu prodávajícího s přiloženou kopií prodejního dokladu (faktura / paragon)
 3. Sdělit prodávajícímu číslo účtu, na který má převést peněžní částku za vrácené zboží.

Prosíme, neposílejte zboží na dobírku, pokud se tak nedohodneme, takovou zásilku nepřebereme! Náklady na odeslání vráceného zboží nehradíme.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající uhradí částku, odpovídající rozdílu kupní ceny a nákladů vynaložených v souvislosti s dodáním zboží, převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží.

X. Reklamační řád

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje zákazník převzetím převzetím zboží. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek při převzetí, není-li nikterak viditelně poškozen, nebo poničen a že splňuje parametry, které jsou deklarovány. Při zaslání produktu přepravní službou, pokud je zásilka poničena, nepřevezme zákazník zásilku a neprodleně kontaktuje prodávajícího. Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak, a s výjimkami, které stanoví příslušný zákon. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby chybou výroby, případně technologického postupu. Běžné opotřebení není předmětem záruky.

Záruka se nevstahuje na

 • živelné požkození
 • poškození nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
 • poškození neodbornou instalací
 • zboží poškozené neodborným servisním zásahem
 • bežné opotřebení

Je-li vada výrobku odstranitelná, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci, nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.  Jestliže neodstranitelná vada nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li zákazník její výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Zákazník má právo na výměnu věci, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od kupní smlouvy, také jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

Zákazník je povinen vyzvednout si zboží po vyřízení  opravy nebo výměny nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši stanovené ceníkem služeb-servisu.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2011 a platí do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


    Skládací elektrokola Městská elektrokola Terénní elektrokola
    Copyright © 2021 IGIelektrokola - www.igielektrokola.cz - elektrokola, tel.: 735 123 282, e-mail: prodejna@igielektrokola.cz. Technické řešení a design EDATA.